تبلیغات
عربی سوم راهنمایی - لغات درس 5

عربی سوم راهنمایی
 

لغات درس 5

آخرین = دیگران

أعزاء  = جمع عزیز – گرامی

أعنان  = جمع عنب، انگور

أماه  = مادرم

بستان  = باغ

بؤساء  = ج بائس: بینوا، فقیر

تالی  = بعد

تَبَرّج  = خود آرایی

رَکب  = سوار شد

سائل  = درخواست کننده

سوء  = بدی

عزة  = عزت، سربلندی

عزیزات  = جمع  عزیزه: عزیز و گرامی

مثمرة  = میوه دار

مَجد = بزرگی

محروق  = سوخته، سوخته شد

مُنْذ  = از

نحو  = به سوی

والِد  = پدر

یمکن  = ممکن می باشد

یمین  = راست        


پخش زنده حرم
تماس با ما