تبلیغات
عربی سوم راهنمایی - متن و ترجمه درس 1 عربی سال سوم راهنمایی

عربی سوم راهنمایی
 

ترجمه الدرس الاول . پایه سوم راهنمایی

                                          الدرس الاول : درس اول

                                       القصر زجاجی : كاخ شیشه ای

كان لسلیمان جیش قوی من الانسان و الطیر و الحیوان .

                      سلیمان علیه سلام سپاهی نیرومند از انسان و پرنده و حیوان داشت .

فی یوم من الایام : در روزی از روزها

خرج سلیمان لتفقد جیشه .... فنظر بدقة و سال :

                      سلیمان برای پرس و جو كردن (بازدید) ازسپاهش خارج شد (یرون رفت ) .. پس بادقت نگاه كرد و پرسید :

این الهدهد ؟             هدهد كجاست ؟

الطیور : سیدنا ! ... الان ذهب لعمل .           پرندگان : سرورما ! الان (هم اینك ) برای كاری رفت

غضب سلیمان لغیاب الهدهد.              سلیمان علیه سلام از غیبت هد هد خشمگین شد .

بعد ساعات رجع الهدهد .              بعد از چند ساعت هدهد برگشت .

این ذهبتَ یا هدهد ؟                  كجا رفتی ای هدهد؟

یا سیدی ! لقد كشفتُ شیئا  عجیبا .                ای سرورم ! چیز عجیبی (شگفت انگیزی ) كشف كرده ام

ماذا كشفتَ ؟                                         چی كشف كردی ؟ 

وجدتُ امراة تحكم فی مملكة سبا و لها جیش قوی و عظیم .. والناس  فیها یعبدون الشمس و یسجدون لغیر الله .

         زنی را یافتم كه در مملكت سبا حكومت میكند و سپاهی نیرومند و بزرگ دارد . و مردم در آن خورشید را می پرستند و برای غیر خدا سجده می كنند .

عجیب! هل تصدق ؟              عجیب است . آیا راست میگویی ؟

نعم . نعم . سیدی !               بله . بله . سرورم

فكتب سلیمان كتابا لملكة سبا .                پس سلیمان (ع) نامه ای به ملكه سبا نوشت .

انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم .

                          بدرستیكه آن از جانب سلیمان است . به درستی كه آن به نام خداوند بخشنده مهربان است .

فی قصر الملكة :                        در كاخ ملكه

الملكة : هذا كتاب یطلب ترك دیننا .         ملكه : این نامه ای است كه میخواهد دینمان را ترك كنیم .(این نامه ای است كه ترك كردن دینمان را می خواهد)

الوزراء : نحن اقویاء ولا خوف علینا .                       وزیران : ما نیرومندیم و هیچ ترسی نداریم .

الملكة : لا . لا . انا اذهب الیه .                ملكه: نه . نه . من به سویش میروم .

انّ الملوك اذا دخلوا قریة أفسدوها .           قطعا پادشاهان هنگامی كه وارد شهری شوند در آن جا فساد ایجاد می كنند .

فی قصر سلیمان :                       در كاخ سلیمان

سلیمان ! یا ایها الملأ ! اطلب منكم عرش ملكةسبا قبل وصولها !

                     سلیمان : ای بزرگان !  تخت حكومتی ملكه سبا را قبل از رسیدنش ازشما میخواهم .

ثمّ امر سلیمان ببناء قصر زجاجی فوق میاه البحر .

                      سپس سلیمان (ع)دستور به ساختن قصری شیشه ای روی آبهای دریا داد را داد.

الملكة فی القصر الزجاجی .             ملكه در كاخ شیشه ای

یا عجبا ... هذا عرشی .! هذا ماء . هذا بحر .! انا اغرق الان ..!

      عجب . این تخت حكومتی من است . این آب .. این دریا .. هم اینك من غرق می شوم .

سلیمان : لا .. لا .. هذا زجاج ، لا ماء .

                       سلیمان : نه .. نه .. این شیشه است نه آب ..!

الملكة : هذه معجزة .               ملكه : این معجزه است .

فنظرت الی السماء و قالت :

                                پس به آسمان نگاه كرد و گفت :

رب انی ظلمتُ نفسی و اسلمتُ مع سلیمان لله رب العالمین .

                          . پروردگارا من به خودم ظلم كردم و همراه سلیمان در برابر خداوند پروردگار جهانیان تسلیم  شدم
پخش زنده حرم
تماس با ما