تبلیغات
عربی سوم راهنمایی - درس ششم عربی سال سوم راهنمایی

عربی سوم راهنمایی
 

برای ورود به درس ششم بر روی ادامه مطلب کلیک


 نمایید.

درس ششم

فعل نهی و فعل نفی

 

 

 

 

ترجمه متن درس ناامید مشو

 

 

این ماهیگیر نزدیک دریا زندگی می کند. 
و در روزهای اخیر چیزی به دست نیاورده است. 
فردا برای ماهیگیری خواهم رفت. 
نه ... نرو ، دریا در این روزها طوفانی است. دریا خطرناک است. 
لطفاً نرو ... آنجا خطر است. 
بله ! اندوهگین مشو ... خدا با ماست. 
ما صبر می کنیم. 
روزی از جانب خداست. 
نه ... چیزی نداریم. 
ما گرسنه ایم. 
توکل بر خدا کردم ... خواهم رفت. 
ماهیگیر تصمیم به رفتن گرفت. 
ای همسرم، بله ... ! این کاری خطرناک است. 
ولی ناامید مشو. 
اندوهگین مباش ... نگران مباش خدا با ماست. 
ای مریم، ای هدی نگران مباشید. 
کارهای روزانه را انجام دهید. 
و احساس ناتوانی نکنید. 
ای ایمان ای امیر کارها را رها نکنید و نگران نباشید. 
من باز خواهم گشت اگر خدا بخواهد. 
در دریا چه کنم. 
در دریا چیزی نیست. 
ماهیها کجا هستند. 
ناگهان ! 
گویی تور سنگین شده است ... بله 
این چیست ؟ ! 
آیا این ماهی است یا نهنگ ؟! 
بله ... شکر خدا. 
ای مرد طناب را رها مکن. 
احساس ناتوانی مکن. 
ابر سیاهی در آسمان ظاهر شد. 
و باد به شدت وزید. 
بعد از لحظه ای، نهنگی حمله کرد. 
خدایا چه کنم؟ 
ای خدا هیچ معبودی غیر از تو نیست. 
به بنده ناتوانت رحم کن. 
سپس افتاد. 
در روستا 
روستائیان از باگشت ماهیگیر ناامید شدند. 
روز بعد 
مردم قایقی را از دور دیدند. 
به طرف ساحل رفتند. 
ماهیگیر زخمی است و ماهی بزرگی در تورش است. 
پس ماهیگیر را به روستا بردند. 
و پس از یک روز 
روستائیان برای دیدن ماهیگیر آمدند. 
پس ماهیگیر گفت: 
این سفر عجیبی بود که تجربه های زیادی در آن بود. 
ای برادرانم، در زندگی ناامید نشوید. 
در برخورد با مشکلات احساس ناتوانی نکنید. 
از رحمت خدا ناامید نشوید. 
ای خواهرانم، از یاد خدا غافل نشوید. 
پس همانا خدا مونس زمانهای هراس است. 
ناامید نشوید. 
پس ناامیدی از شیطان است.

 

قانون

- «لا» هم علامت نفی است و هم علامت نهی. 
- در نهی هنگامی که در اول کلمه «لا» را می آوریم حرف آخر جمله را مجزوم می کنیم یا نون عوض رفع آن را حذف می کنیم. 
- در نفی فقط «لا» را در اول کلمه می آوریم و به باقی حروف دست نمی زنیم. 
- نونی که برای جمع مؤنث است هیچ گاه حذف نمی شود. 
- مانند : (تکتمونَ) نفی = لا تکتمونَ نهی = لا تکتموا 
- در جمع مذکر،پس از حذف «ن» حرف «ا» می گذاریم که البته خوانده نمی شود.

 

· نهی :

لا + فعل مضارع 

با تغییر ضمه به سکون علامت جزم و حذف «ن» از آخر فعل (جز جمع مونث) -> نهی

 

تمرین های درس ششم 
1 - با توجه به متن درس در مقابل پاسخ صحیح علامت بگذارید.

الف ) هل طَلَبَ الأولادُ مِنْ والدِهِم الذّهابَ للصَّید؟ 
۱ – نعم ۲ – لا 

ب ) أحصَلَ الصّیادُ علی الصّید؟ 
۱ – نعم ۲ – لا 

ج ) متی عَصَفت الرّیاح؟ 
۱ – قبلَ ظهورِ سحابةٍ سَوداءَ 
۲ – بعد صَیْدِ الحوتِ 

د ) ما هی نتیجةُ القصّةِ ؟ 
۱ – کان الصّیادُ خائفاً 
۲ – الیأسُ فی الحیاة سُمُ

 

2 - فعلهای مناسب را برای عبارات زیر پیدا کنید.

۱ – لا تَشربی ۲ – لا تذکروا ۳ – لا تغضبوا ۴ – لا تکتموا ۵ – لا تعلموا 
الف ) .... الباطل و ... الحقّ . 
ب ) .... الا الله . 
ج) .... علی الأصدقاء . 
د) .... الماء کثیراً .

 

3 - جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

1 – لا تَقْربوا ۲ – لا تقنطوا ۳ – لا تَلْبسوا ۴ – لا تعبدوا ۵ – لاتحزَنْ 
الف ) .... الحق بِالباطل . 
ب) ..... إن الله مَعَنا . 
ج) ..... إلا الله . 
د) ..... مالَ الیتیم. 
ه) .... من رحمة الله.

 

کلمات جدید

اُسماک = جمع سمک: ماهی 
أم = یا 
تَیأس = ناامید می شوی 
تَفْلَقُ = نگران می شوی 
تکتمون = پنهان می کنید 
ثَقُلَتْ = سنگین شد 
حَبْل = طناب – ریسمان 
حصل = به دست آورد 
حوت = ماهی بزرگ، نهنگ 
خطر= خطرناک 
ذهاب = رفتن 
رجاء = لطفاً 
رحلة = کوچ، سفر 
ریاح = ج ریح: باد 
زَروق = قایق 
سحابة = ابر 
سُم= سم، زهر 
سواک = جز تو 
سَوداء = سیاه 
شبکة = تو 
عَزَم = تصمیم گرفت 
عَصَفت = وزید 
قُرْب = نزدیک 
قَنَط= ناامید شد 
لا تَقنطوا = مأیوس نشوید 
لَبَسَ= آمیخت، مخلوط کرد 
لا تلبسوا = میامیزد 
هائج = مواج، طوفانی 
وحشتة= تنهایی 
یَسکُن = سکونت می کند 
یئسَ= نومید شد، مأیوس شد.

 

پاسخها:

درس 6

الف

ب

ج

د

ه

تمرین۱

2

1

1

2

2

تمرین2

۱-۵

2

3

1

 

تمرین3

3

5

4

1

2

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 توسط هادی دخانچی
پخش زنده حرم
تماس با ما