تبلیغات
عربی سوم راهنمایی - درس هشتم عربی سال سوم راهنمایی

عربی سوم راهنمایی
 

برای ورود به درس هشتم عربی سال

سوم راهنمایی روی ادامه مطلب کلیک 

نمایید.


درس هشتم

 

جمله فعلیه و نقش فعل و فاعل در آن

 

ترجمه درس آسایش و سختی

 

 

ای فرشتگان چرا ایوب را ستایش می کنید؟ 
ایوب خداوند را می پرستد و او را ستایش می کند؟ 
زیرا او صاحب مال و نعمتهایی است. 
نه ... نه ... صالحان پروردگارشان را در همه حالات شکر می کنند. 
ایوب بیمار شد. 
مالش نابود شد. 
فرزندانش نابود شدند. 
راهزنان اموالش را دزدیدند. 
فرصت طلایی برای ابلیس به وجود آمد. 
ابلیس آمد. 
ای ایوب! تا کی بر این بلا صبر می کنی؟ 
مال و فرزندان و سلامتی خود را از دست دادی؛ 
با این وجود خدا را شکر می کنی و او را ستایش می کنی؟ 
به خدا پناه می برم از شیطان رانده شده. 
فایده ای ندارد او مانند کوه است؛ 
به سوی همسرش می روم. 
تا کی صبر می کنی؟ 
مرگش نزدیک است. 
نه ... نه.. همسر صالح بر قضای الهی صبر می کند. 
بلا و سختی شدت گرفت و بیماریش سخت شد. 
پس همه او را ترک کردند. 
چگونه غذا و دارو به دست بیاوریم؟! 
چه کنم؟! 
ایوب جستجو کرد. 
هیچ چیز نیست. 
پس گفت همانا به من آسیب رسیده است و تو بخشنده ترین بخشنده ها هستی. 
و بالاخره بعد از چند سال شادمانی آمد. 
همانا ایوب در امتحان پیروز شد. 
بله، همانا با سختی، آسانی است. 
بیماری رفت 
و سلامتی و آسایش به ایوب بازگشت. 
چه بنده خوبی همانا او بسیار بازگرداننده است.

 

قانون

- جمله ای که با فعل شروع می شود جمله فعلیه می باشد. 
جمله فعلیه از دو جزء اصلی تشکیل شده است: 
فاعل و فعل 
- فاعل نیز مانند مبتدا و خبر همواره مرفوع است. 
- فعل در اول جمله همواره به صورت مفرد به کار می رود هر چند فاعل آن مثنی یا جمع باشد. فعل و فاعل از نظر جنس مانند یکدیگرند. 

فعل + فاعل + .... = جمله فعلیه

 

تمرین های درس هشتم 
1- با توجه به متن درس در مقابل پاسخ صحیح علامت بگذارید:

الف ) متی حانت الفَرضةُ الذّهبیّة لاِبلیس؟ 
۱ – عند فقدان النعم ؟ 
۲ – حینما شکراً ایوبُ ربّه 
۳ – قرب موت ایوب 
ب ) الی متی صَبر أیّوب ؟ 
۱ – حتی النهایة 
۲ – حتی زَمَن فقدان أولادة 
۳ – حتی زَمَن مَرضیة 
ج ) لماذا قال الله «نعم العبد إنه دُواب » 
۱ – لأنه منحج فی الأمتحان 
۲ – لأنه ما صبر علی المصائب 
۳ – لأنه قرض

 

2- در هر یک از عبارات زیر فاعل را بیابید:

الف ) وَعَدَ الله المومنین و المؤمنات خبات. 
ب ) قد جاء أمر ربِّک. 
ج ) یعملُ الکریم بوعْدِه. 
د ) یدفَعُ الأغنیاء زکاة أموالهم.

 

3- برای عبارت زیر ترجمه صحیح را انتخاب کنید:

۱ – ذَهب الخَوفُ و دَخَلَ الأیمانُ فی القلوب. 
الف ) ترس رفت و ایمان را در دل جای داد. 
ب ) خوف و ترس رفت و ایمان در دلها وارد شد. 
۲ – لا تَتْعَبُ الأُمُّ من تربیة طفلها. 
الف ) مادر را در تربیت فرزندش خسته نمی بینی؟ 
ب ) مادر از تربیت فرزندش خسته نمی شود.

 

کلمات جدید

أرحم = مهربانترین 
أعوذ = پناه می برم 
أواب = بسیار باز گرداننده 
تلف = تباه شد 
تمدحون = ستایش می کنید 
دواء = دارو 
رجیم= رانده شده 
رخاء = آسایش 
رَضیء = راضی شد 
زهق = از بین رفت 
شدة = سختی، تنگدستی 
صَعب = دشوار شد 
الضّر = سختی 
عُسرْ = سختی 
عَظُم = بزرگ شد 
علی = بلند مرتبه 
فقدان = از دست دادن 
فقدت = از دست دادی 
لصوص = ج لصّ : دزد 
مرض = بیماری 
مسّ = لمس کرد 
مصائب= مصیبت 
مع = همراه 
نِعَم= ج نعمة : نعمت 
نِعْمَ = چه خوب است 
وَعَد = وعده داد 
یُسْر = آسانی

 

پاسخها:

 

درس 8

الف

ب

ج

د

تمرین۱

1

1

1

 

تمرین2

الله

أمر

الکریم

الاغنیاء

تمرین3

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 توسط محمدرضا استادشریف
پخش زنده حرم
تماس با ما