تبلیغات
عربی سوم راهنمایی - درس 5 عربی سال سوم راهنمایی

عربی سوم راهنمایی
 
جهت ورود به مطالب درس 5 برروی ادامه مطلب کلیک کنید.

برای حمایت از ما اینجا کلیک نمایید.

درس پنجم

فعل امر منفی و نهی

ترجمه درس بوستان سوخته

این بوستان بزرگ است.
درختان دارای میوه هستند.
میوه ها فراوانند.
سیب – انار – انگورها
صاحب بوستان شخص بخشنده ای است که فقیران را دوست دارد.
در بوستان
عزیزانم میوه ها را جمع کنید (جمع مذکر)
برای خانواده تان بردارید. (جمع مؤنث)
میوه ها را جمع کنید و بردارید. (جمع مؤنث)
روزی از روزها
صاحب بوستان بیمار شد.
پس فرزندانش را خواست و گفت:
ای فرزندانم ! به ناتوانان رحم کنید ! برای خدا کار کنید !
درب بوستان را برای بینوایان باز کنید.
پس مسلماً ثروت نابود شدنی است.
بعد از مرگ پدر
پسر اول: این بوستان مال ماست.
پسر دوم: بله ... این حق ماست.
و دیگران در آن هیچ حقی ندارند.
عمل به وصیت پدر واجب است.
به وصیت عمل کنید. (مثنی مذکر)
خداوند را به خاطر این نعمت شکر کنید. (مثنی مذکر)
حقی برای درخواست کننده (فقیر) و محروم قرار دهید.
ولی نپذیرفتند.
و در خانه های بینوایان:
ما مدتی است چیزی نخوردیم ای مادر !
عزیزانم صبر کنید ... صبر کنید.
فردا به بوستان می رویم.
دو فرزند: خارج شوید ... زمین ما را ترک کنید ... این بوستان مال ماست.
خارج شوید ... بروید ... ترک کنید.
پس خداوند نیت بد دو فرزند را دانست.
صبح روز بعد
فرزاندان به سوی بوستان رفتند.
حیرت آنها را فرا گرفت.
چگونه ممکن است ؟ نه ... نه

قانون 1– فعل نهی نیز مانند فعل امر از شش صیغه مضارع مخاطب ساخته می شود. 2 – فعل نهی با حرف «لا» ساخته می شود که به آن «لا»ی نهی می گویند. تکتُمُ = لا تکتُمْ ۳– پس از قرار دادن «لا»ی نهی فعل مضارع را مجزوم می کنیم. - مجزوم کردن یعنی: تبدیل (ضمه) به (سکون)ْ یا حذف نون عوض رفع. · تنها صیغه جمع مؤنث مجروم نمی شود زیرا نه (ضمه) دارد نه نون عوض رفع. - در لای نفی فعل مضارع مجزوم نمی شود. · به جدول زیر توجه کنید.

 

مضارع

نفی

نهی

تکتُمُ

لا تکْتُمُ

لا تکتُمْ

تکتمانِ

لا تکتُمانِ

لا تکتُما

تکتمونَ

لا تکتمونَ

لا تکتموا

تکتمینَ

لا تکتمینَ

لا تکتمی

تکتمانِ

لا تکتمانِ

لا تکتما

تکتُمْنَ

لا تکتُمْنِ

لا تکْتَمنَ

 

تمرین های درس پنجم
1 - با توجه به متن درس در مقابل پاسخ صحیح علامت بگذارید:

الف ) کیف خرج الأطفال من الحدیقة بعد وفاةِ صاحب الحدیقة؟
۱ – مَحزونینَ 2 – فَرِحینَ
ب ) کیف کان الابْن الأول ؟
۱ – شاکِراً ۲ – ......
ج ) ماذا طَلَبَ صاحب البستان ؟
۱ – الرّحْمَ علی الضّعفاء ۲ – جَمْعَ المَحصول
د) ما ذا طلب الابنُ الثالثُ ؟
۱ – منع اعطاء المحرومین ۲ – إعطاء حقّ المحرومین

 

- 2 افعال مناسب با هر جمله را سر جایش بگذارید؟

( الکرم – أترُکناَ – اُطلبا – اُنصروا)
الف ) أیها المؤمنون ! .... المظلوم فی کُلِّ مکانٍ!
ب ) ایتها المؤمناتُ ! .... تَبَرَّجَ الجاهلیة!
ج) ایتها الطالبتان! .... العزّةَ و المَجدَ !
د) أیها الکریمُ ! اِفتحی ابواب ... علی المحتاجین!

 

3 - فعلهای مناسب هر جمله را مشخص کنید؟

۱اِفتَح ۲اُترکوا ۳اِجْعَل 4 - اجلسا

الف ) حسین آقا، لطفاً این قرآن را در دفتر بگذار ( ) ب) علی آقا ، لطفاً آن درها را باز کن. ( ) ج) آقا مهدی و آقا بهروز، لطفاً بنشینید.( ) د) از حاضران گرامی می خواهیم مجلس را لطفاً ترک کنید. ( )

 

4 - فعلهای امر را در آیات قرآنی زیر مشخص کنید.

۱ – اصبروا، ان الله مع الصابرین.
۲ – ارکعوا و أسجدوا و أعبدوا رَبُکم.
۳ – اُشکرو الله .
۴ – اذهبا الی فرعون .

 

کلمات جدید

آخرین = دیگران
أعزاء = جمع عزیز – گرامی
أعنان = جمع عنب، انگور
أماه = مادرم
بستان = باغ
بؤساء = ج بائس: بینوا، فقیر
تالی = بعد
تَبَرّج = خود آرایی
رَکب = سوار شد
سائل = درخواست کننده
سوء = بدی
عزة = عزت، سربلندی
عزیزات = جمع عزیزه: عزیز و گرامی
مثمرة = میوه دار
مَجد = بزرگی
محروق = سوخته، سوخته شد
مُنْذ = از
نحو = به سوی
والِد = پدر
یمکن = ممکن می باشد
یمین = راست

پاسخها:

درس 5

الف

ب

ج

د

تمرین۱

1

2

1

2

تمرین2

4

2

3

1

تمرین3

3

1

4

2

تمرین4

اصبروا

ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا

اشکروا

اذهبا

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 توسط هادی دخانچی
پخش زنده حرم
تماس با ما